Szkolenia psychologiczne

Oferujemy przeprowadzenie szeregu interesujących szkoleń psychologicznych dla pracowników Państwa firm dbając o rozwój intelektualny Państwa personelu.

TEMATYKA PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ:

 1. Sztuka budowania pozytywnej komunikacji miedzyludzkiej
 2. Skuteczna rekrutacja i selekcja kandydatów.
 3. Jeśli stres….to się nie damy! Metody radzenia sobie w sytuacji stresowej
 4. Trening zachowań asertywnych
 5. Doskonalenie jakości profesjonalnej obsługi klienta. Trudne sytuacje w obsłudze klienta w kontakcie „oko w oko”
 6. Doskonalenie telefonicznej obsługi klienta. Trudny klient – jak sobie z nim radzić?
 7. Umiejętność motywowania siebie i innych do efektywnej pracy
 8. Proces zwiększania efektywności pracowników metodą motywowania pozafinansowego.
 9. Inspirujące przywództwo w organizacji.
 10. Komunikacja w biznesie.
 11. Psychologia zachowań ekonomicznych
 12. Mowa ciała i autoprezentacja. Techniki budowania autorytetu.
 13. Przekonywanie czy manipulacja – sposoby wywierania wpływu na innych
 14. Konflikt – dobrodziejstwo czy zło? Sztuka rozwiązywania sporów, konfliktów.
 15. Synergia – efekt pracy zespołowej. Organizacja pracy zespołu – zależności grupowe.
 16. Techniki sprzedaży i negocjacji.
 17. Tajniki skutecznej prezentacji sprzedażowej.
 18. Skuteczność w zarządzaniu czasem.
 19. Psychologia reklamy.