Podstawa prawna

Firma psychotechniczna „PSYCHO-CENTR” uzyskała pozytywna akceptację Marszałka Województwa Dolnośląskiego i została przez niego wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem 43/2007.


Kierowca wykonujący transport drogowy, przedsiębiorca osobiście wykonujący transport drogowy, osób wykonująca osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorca wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowca przez niego zatrudniony podlegają badaniom psychologicznym.

 

Każdy kierowca używający osobowy samochód służbowy kat. B w ramach swoich obowiązków w pracy obowiązkowo musi wykonać badania psychotechniczne.