Nasz sprzęt

hard-stereometrSTEREOMETR jest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym badanie sprawności widzenia stereoskopowego. Całość zestawu sterowana jest układem mikroprocesorowym.

 


hard-miernik

MIERNIK CZASU REAKCJI jest urządzeniem umożliwiającym określenie parametrów czasowych oraz typu reakcji na bodźce świetlne oraz akustyczne. Sterowany programem zarządzającym prezentuje wyniki badania w formie surowej oraz w formie statystycznych rozkładów, m.in. podziału na reakcje prawidłowe, błędne, spóźnione.

 


hard-wirometr WIROMETR
jest stacjonarnym urządzeniem do pomiaru postrzegania różnic w prędkości wirujących tarcz. Chcąc wyeliminować błąd pomiarowy – w konstrukcji urządzenia zrezygnowano całkowicie z przekładni mechanicznych oraz tradycyjnego napędu. Do stosowania w diagnostyce psychologicznych badań kierowców. Całość zestawu sterowana jest układem mikroprocesorowym.


landoltaKRĄŻEK LANDOLTA
jest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym umożliwiającym określenie progu wrażliwości wzrokowej. Do stosowania w diagnostyce okulistycznej oraz psychologicznej – opisany w metodologii psychologicznych badań kierowców. Całość zestawu sterowana mikroprocesorem

 

 


hard-noktometrNOKTOMETR
jest stacjonarnym aparatem diagnostycznym, umożliwiającym określenie czasu adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu. Znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologicznej kierowców. Całość zestawu sterowana mikroprocesorem

 


hard-ciemniaCIEMNIA
zastosowanie kabiny umożliwia przeprowadzenie badań określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.

 

 

 

 


hard-rownowazniaRÓWNOWAŻNIA
jest stacjonarnym przyrządem , umożliwiającym diagnozę zaburzeń zmysłu równowagi. Moduł nośny wykonany z elementów metalowo – drewnianych.

 

 

 

 


hard-tablicaTABLICE DO TESTU POPPELREUTERA
do stosowania w badaniach z zakresu psychologii pracy /zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej/ – niezbędne w diagnostyce psychologicznej kierujących pojazdami.