Badania na broń

Badanie przeprowadzamy dla:

  • kandydatów o licencję na broń,
  • osób starających się o przedłużenie licencji na broń,

Przeprowadzamy badania dla osób starających się o przedłużenie licencji lub ubiegających się o zezwolenie na broń myśliwską, palną, gazową, sportową.

Wykonujemy badania osób jako kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora.

Przeprowadzamy badania dla tych, którzy posiadają prawo lub ubiegają się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także dla osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji.

PSYCHO-CENTR wykonuje badania psychologiczne, które umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę:

  • intelektu,
  • osobowości,
  • temperamentu,
  • reakcje na bodźce akustyczne,
  • czasu reakcji,
  • umiejętności oceny istniejących zagrożeń.