Badania dla osób pracujących na wysokości

„PSYCHO-CENTR” wykonuje badania psychologiczne, które umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę:

  • intelektu,
  • osobowości,
  • temperamentu,
  • lęków wysokościowych,
  • czasu reakcji,
  • umiejętności oceny istniejących zagrożeń.

 

PSYCHO-CENTR wykonuje badania psychotechniczne dla strażaków – ratowników oraz badania dla ratowników wodnych i instruktorów nauki pływania.