Siedziba w Oławie

ul. 3 Maja 26
I piętro (vis a vi Ksiąg Wieczystych),
55-200 Oława
tel./fax. 71 303-43-31 REJESTRACJA


Adresy do Oddziałów w Jelczu-Laskowicach, Oleśnicy i Strzelinie znajdują się poniżej.
kom: 600-202-123 - właściciel firmy, w sprawach pilnych

Jeżeli jesteś Psychologiem Transportu i chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę lub współpracę z firmą PSYCHO-CENTR zapraszamy do wysłania swojego CV na adres meilowy: biuro@spychocentr.pl Wymagane jest posiadanie uprawnień do badań kierowców i Wpis do ewidencji Psychologów Transportu u Marszałka Województwa. Forma współpracy dowolna. Osoby zainteresowane proszę o wysyłanie na meila swoich CV wraz z uprawnieniami..

Siedziba w Jelczu-Laskowicach

PRZYCHODNIA, ul. J. Bożka 13
Gabinet nr 54, II piętro
55-231 Jelcz-Laskowice
REJESTRACJA - kom: 600-202-123

Siedziba w Oleśnicy

RYNEK - ul. Św. Jadwigi 4
56-400 Oleśnica
REJESTRACJA - kom: 600-023-234

Siedziba w Strzelinie

ul. Brzegowa 16 lok. 2
57-100 Strzelin
REJESTRACJA - kom: 600-239-996